Bewust Realistisch  Ondernemend

een partij van mensen, voor mensen

Historie

de-monnik.jpg

Opgericht in 1989 door Jan Brands, deed Ons Belang in 1990 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En behaalde toen 1 raadszetel.

Als eerste partij op het eiland stelde zij destijds haar fractievergaderingen open voor al zijn leden, die daardoor meer invloed kregen over de standpunten die de raadsfractie in de raad zou innemen.

Na dit bescheiden eerste resultaat kwam de partij in de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen steeds als grootste partij uit de bus, met drie tot vier zetels in de raad. In de periodes 1994 – 2002 , 2006 – 2010 en  2014 – 2018 droeg Ons Belang collegeverantwoordelijkheid. In de periodes 2002 – 2004 en 2010 – 2014 had de partij een oppositierol. Wat niet belette dat zij ook in die periodes een constructieve rol speelde.

Ons Belang vindt dat de mening van burgers belangrijk is. Belangrijke besluiten moeten gedragen worden door de eilanders. Zij moeten vanaf het eerste moment af betrokken worden bij en invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming. Transparant beleid is hiervoor de basis.

Ons Belang verliest hierbij niet uit het oog dat de raadsfractie uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Ons Belang hecht ook waarde aan het duale systeem, waar college en raad een eigen verantwoordelijkheid hebben. En waarbij de raad een belangrijke controlerende taak heeft en dus kritisch de besluiten van het college volgt. Zelfs als een eigen wethouder in dat college zitting heeft.

Ons Belang is een partij van mensen, voor mensen!